person_outline
caeuenfrgldees

Les capes

les capes

Les capes, són les protagonistes de la impressió 3d. Ja hem vist amb anterioritat que aquestes màquines utilitzen la fabricació additiva per a imprimir un objecte, per tant, anem a conèixer les seves característiques principals, ja centrant-nos en la família d’impressores més populars: les de fabricació per filament fos (FFF).

Un objecte imprès està construït per fines capes de plàstic superposades una sobre l’altra. Cada una d’aquestes capes està formada, en la majoria de casos, per dos elements, els perímetres i el farcit.

Els perímetres constitueixen les parets de la capa, normalment estan formades per 2 o 3 perímetres, un d’exterior i els altres d’interior.

El perímetre exterior és la part visible de la capa, per tant necessitem que tingui la millor qualitat possible, mentre que els perímetres interiors serviran per a donar rigidesa a la peça.

El farcit és el plàstic que dipositem dins l’àrea formada pels perímetres interiors i en determinarà la resistència estructural del objecte. Està composat per patrons de trajectòries de filament plàstic espaiades entre elles, segons uns paràmetres de densitat que haurem definit prèviament en el programa laminador. Fixem-nos que en impressió 3d no té sentit que un objecte sigui completament sòlid ja que representa un malbaratament de plàstic i de temps d’impressió.

Una de les característiques més importants és l’altura de capa. Aquest és uns dels paràmetres que podrem definir al laminador i afectarà la qualitat final de l’objecte imprès. Com més petita sigui l’alçada de capa, més gran serà el número total de capes que formaran l’objecte. Aquest paràmetre farà augmentar el temps d’ impressió, però a canvi obtindrem un objecte de més qualitat. L’alçada de capa habitual va de 0,3 per peces amb un acabat normal a 0,1 o 0,05 per a peces d’alta qualitat.

Les impressions 3d d’objectes aparenten ser massisses, però ja hem vist que en realitat no és així, estan formades per capes que a la vegada estan formades per perímetres i farcit. El farcit no és sòlid sinó que està format per trajectòries de filament plàstic espaiades entre elles. Però per donar la sensació de massisses, hi han dos tipus de capes especials, les inferiors i les superiors, que si són sòlides, tenen un farcit del 100%. El número de capes superiors i inferiors les podem definir també en els paràmetres del programa laminador, normalment un valor de 3 o 4 capes massisses ofereixen molts bons resultats.

També ens trobarem peces que estan formades per capes inferiors i capes només amb perímetres, sense farcit, són les anomenades “vasos”. Es fàcil d’imaginar d’on prové el nom :)