person_outline
caeuenfrgldees

Slic3r Assistent de Configuració

Slic3r Assistent de Configuració

Slic3r és un laminador de programari lliure, multiplataforma, desenvolupat per Alessandro Ranellucci dins el marc del projecte Reprap. La primera versió s’alliberà al 2011 i el seu ús es va expandir ràpidament entre els usuaris d’impressores 3d.

La versió actual, en el moment d’escriure aquest manual, és la 1.2.9 i la podem descarregar des de la pàgina oficial del projecte.

En executar-lo per primera vegada se’ns mostrarà un assistent de configuració que, amb unes simples preguntes, ens configurarà un perfil d’impressió amb tots els paràmetres inicials per a començar a imprimir.

Firmware

El firmware és el programa resident a la memòria de la placa controladora de la impressora 3d i s’encarrega d’interpretar les ordres que li dóna el programa laminador. En la majoria d’impressores 3d l’opció a escollir és Reprap (Marlin /Sprinter/Repetier).

assistent de configuracio slic3r firmware

 

Mida del llit

Si la impressora 3d que estem configurant és de tipus cartesiana, seleccionem la forma del llit i la distància a la qual el capçal es pot desplaçar des del origen fins al final dels eixos X i Y.

 

 assistent de configuracio slic3r bed size

 En les impressores 3d tipus “delta”, seleccionarem la forma circular i introduirem el diàmetre del llit.

 assistent de configuracio slic3r bed size circular

Nozzle Diameter

És el diàmetre de l’orifici per on surt el filament fos. Aquest valor sol estar gravat a la mateixa punta o hi figurarà en la documentació del nozzle. El valor més comú és de 0.4 mm.

assistent de configuracio slic3r diametre broquet

Diàmetre del filament

Per a una correcte impressió, el Slicer ha de saber, amb la major exactitud possible, la quantitat de material que empeny cap al nozzle. Tot i que els diàmetres estàndards de filaments són de 1.75 i 3mm, aquestes mesures són merament indicatives i poden variar sensiblement entre fabricants o fins i tot entre bobines.

Per obtenir el valor correcte a introduir en aquest apartat, mesurarem amb un peu de rei el gruix del filament en tres o quatre punts en una longitud de uns 300 mm i agafarem com a valor real la mitjana de les mesures.

assistent de configuracio slic3r diametre filament

Extrusion Temperature

El fabricant del filament ens indicarà la temperatura d’extrusió. Com a norma general pel filament ABS (Acrilonitril Butadiè Estirè) utilitzarem temperatures de 215 a 250 graus, mentre que pel filament PLA (àcid polilàctic) emprarem temperatures d’extrusió de 160 a 230 graus.

La temperatura d’extrusió donada pel fabricant és indicativa, pot variar sensiblement entre els diferents colors del mateix material i amb la velocitat a la qual imprimim un objecte. A velocitats d’impressió elevades pot ser necessari augmentar la temperatura d’extrusió per a garantir que el filament flueixi uniformement. Val la pena experimentar per trobar el valor òptim.

assistent de configuracio slic3r temperatura extrusio

Bed Temperature

La temperatura del llit ens ajuda a que la primera capa del material quedi ben adherida a la superfície d’impressió.

En funció del model de impressora 3d, pot estar o no equipada amb un llit calefactat. Per a imprimir en PLA no és imprescindible ja que aquest material s’adhereix bé polvoritzant sobre del llit una fina capa de laca de cabell. Per a imprimir amb ABS i altres materials, com per exemple el nylon, necessitarem un llit calefactat a una temperatura de 100ºC.

assistent de configuracio slic3r temperatura llit

Fi de l’assistent de configuració

La configuració inicial del Slic3r ha finalitzat. Amb els valors introduïts, el Slicer definirà una configuració bàsica per tal que puguis començar a imprimir.

assistent de configuracio slic3r