person_outline
caeuenfrgldees

Què és una impressora 3d

que es una impressora 3d

Una impressora 3d és una màquina que converteix un disseny digital en un objecte físic utilitzant la tecnologia additiva. Recordem que, aquesta és la característica comú a totes les impressores 3d, que construeixen un objecte capa a capa, dipositant material allà on és necessari.

Podem agrupar les impressores 3d en tres grans famílies:

Impressores FDM (Fused Deposition Modelling)

Són les més populars i econòmiques, les anomenarem impressores de Fabricació mitjançant Filament Fos (FFF) ja que el terme esmentat anteriorment està registrat per una marca comercial.

Construeixen l’objecte dipositant filament fos capa a capa, de la part inferior cap a la superior fins a completar la impressió. Un filament plàstic s’introdueix en un fusor o hotend que es pot desplaçar pels tres eixos que formen un espai, l’eix X que permet el desplaçament en horitzontal d’esquerra a dreta, l’eix Y que ho fa de davant cap enrere i l’eix Z que permet el desplaçament en vertical.

El fusor escalfa el filament plàstic fins a arribar a un estat semi-líquid i el va dipositant, seguint unes trajectòries horitzontals, en una superfície plana anomenada llit o plataforma d'impressió, per a formar la primera capa.

Aquesta primera capa s’adhereix al llit i seguidament, el fusor es desplaça a una petita distància vertical, anomenada altura de capa, per fer la segona capa, que queda adherida a la primera i així successivament fins a completar la impressió.

Impressores SLA (Stereolithography)

Creada per Chuck Hull l’any 1986, va ser la tecnologia pionera en impressió 3d. Construeix l’objecte capa a capa mitjançant la curació (enduriment) d’una resina fotosensible a la llum ultraviolada.

Una impressora SLA consta d’una cubeta amb fons transparent i d'un eix vertical que subjecta la plataforma on es crea l’objecte. S’omple la cubeta amb resina fotosensible i es submergeix la plataforma fins al fons. Una llum ultraviolada incideix des de la part inferior de la cubeta en les àrees on la resina s’ha d’endurir. La primera capa queda fixada a la plataforma que es desplaça verticalment a l’alçada de capa necessària per repetir el procediment amb la resta de capes fins a acabar l’objecte.

Impressores SLS (Selective Laser Sintering)

Són les impressores 3d utilitzades per la gran indústria, precises i molt cares, poden imprimir en diferents materials, inclosos els metalls.

El seu funcionament es basa en dipositar una fina capa de partícules de material sobre una plataforma. Un làser d’alta potencia incideix en el punts que s’han de solidificar i els fusiona. Seguidament, la plataforma baixa verticalment la distància definida com alçada de capa i es torna a dipositar una altra fina capa de partícules de material, on tornarà a incidir el làser, repetint el procés fins a completar la construcció de l’objecte.

En les impressores SLS, l’objecte es troba dins un recipient amb el material en pols no solidificat, pel que posteriorment, s’ha de procedir a la seva extracció i neteja.