person_outline
caeuenfrgldees

Tecnologia additiva

La tecnologia additiva és un mètode de fabricació que crea un objecte mitjançant la successiva superposició de fines capes, depositant material allà on es necessita.

La tecnologia additiva que utilitzen les impressores 3d elimina les restriccions de la fabricació actual, basada en la substracció de material i, per les seves característiques, està cridada a encapçalar la propera revolució industrial. Passem a veure alguns dels seus principals avantatges:

01Creació senzilla d’objectes de geometria complexa

Podríem posar multitud d’exemples enrevessats, però en mostrarem un de molt senzill per a il·lustrar que, tot i disposar de costoses màquines de mecanització assistides per ordinador, motlles i utillatges, aquesta simple peça no es pot fabricar amb un sol procés, fet que incrementa el seu cost de producció. La tecnologia additiva permet fabricar qualsevol objecte per molt complexa que sigui la seva geometria, interna o externa.

02Supressió de les cadenes de muntatge

Mitjançant la fabricació additiva podem construir, en un sol procés, objectes amb parts mòbils que, amb els mètodes de fabricació tradicional, requeririen la confecció individual de cada una de les peces que el formen i el seu posterior assemblatge.

03Alt nivell de personalització del producte

Fabricar un objecte a diferents mides, canviar-ne alguna de les seves característiques físiques o estètiques depèn només de la modificació de l’arxiu digital en lloc de fabricar nous motlles i utillatges. Això permet una ràpida i barata adaptació de productes a les canviants tendències del mercat i alhora la fabricació de sèries curtes.

04Baixa generació de residus

El fet del dipòsit de material només allà on es necessita, contribueix a una disminució dràstica en la generació de residus i en els costos de reciclatge

05Canvis logístics i de distribució

Facilitar la fabricació ràpida i sota demanda, evitarà en bona mesura les necessitats d’emmagatzematge de les empreses, així com les despeses de distribució. Els arxius per a la fabricació additiva d’un objecte es poden enviar a l’instant a qualsevol part del món.

La fabricació d’objectes amb independència de quina sigui la seva geometria, la creació d’objectes complexes en un sol procés, l'eliminació de les cadenes de muntatge, la contribució a la personalització del producte, la disminució dels costos de fabricació i la generació de residus, així com la logística de distribució, ja que qualsevol disseny es pot enviar per internet i pot crear-se de manera immediata a qualsevol part del mon, doten a la fabricació additiva d'una capacitat quasi il·limitada.